12 câu nói giúp trẻ giao tiếp hiệu quả

💦 Nói là phương thức nhanh nhất để trẻ tương tác với môi trường xung quanh. Phát triển lời nói có ý nghĩa quan trọng đến sự phát triển của bé. Trẻ không thể giao tiếp bằng lời nói, bé có thể dễ dàng nản chí và thậm chí rút lui về mặt xã hội.
💦 Quá trình tập nói diễn ra trong vòng 3 năm đầu đời với những thay đổi liên tục chứng minh khả năng tiếp thu và học hỏi cực nhanh của bé.
💦 Để giúp bé hoàn thiện ngôn ngữ diễn đạt từ thời điểm bé có khả năng lắng nghe, bắt chước & suy nghĩ, ba mẹ nên nói chuyện thường xuyên với bé, sửa lời nói của bé theo những mẫu câu chuẩn, ví dụ như:

#fwu #giaoducsom #giaoducsomtainha #tregiaotiephieuqua #caunoigiaotiepchotre