0 Comment

Anh Nam Nguyễn

Bé nhà mình hơi chậm nói và chậm vận động, thường bé cũng ít tương tác cảm xúc với ba mẹ do ngày trước mình cho bé xem Youtube khá nhiều. Nhờ sự tư vấn, kinh nghiệm & phương pháp vừa học vừa chơi, các cô đã giúp bé nhà mình phát triển ổn hơn rất nhiều. Cảm ơn các cô giáo và cám ơn quý trung tâm!
Leave a reply