0 Comment

Vũ Thị Xuân

Với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sớm, cô Vũ Thị Xuân hiện là giám đốc điều hành của công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Quốc tế FWU.

Đồng thời cô Xuân cũng phụ trách lĩnh vực chuyên môn, tham gia giảng dạy các lớp đào tạo kỹ năng dành cho ba mẹ.

Profile

KINH NGHIỆM

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

(6/2019 – nay)

–       Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Quốc tế FWU

GIÁM ĐỐC ĐÀO TẠO

(4/2018 – nay)

–       Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục Kiro Việt Nam

QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN

(4/2017 – nay)

–       Hệ thống mầm non Thực hành Nam Cường

QUẢN LÝ MARKETING

(2014 -2016)

–       Hệ thống trường mầm non VSK

GIÁM ĐỐC

(12/2015 – nay)

–       Giám đốc Ban Gia đình thuộc Viện nghiên cứu Giáo dục phát triển tiềm năng con người IPD

CHUYÊN VIÊN

(2012 -2014)

–       Phụ trách triển khai chương trình GDS Glenn Doman

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

2012 – 2013: GD Baby Singapore

–       Khóa huấn luyện chương trình theo phương pháp Glenn Doman

2017 – nay: Viện Nghiên cứu Giáo dục Phát triển tiềm năng con người

–       Chuyên gia GDS

THÔNG TIN THÊM

1.      Tiến hành đào tạo, huấn luyện và viết chương trình cho hơn 70 trường mầm non, cụ thể:

–       Trường mầm non Trump Kids – Lào Cai; Mầm non Lá Phong đỏ; Hệ thống mầm non Thực hành Nam Cường; Mầm non Green School; Hệ thống Giáo dục Hòa Bình – Latrobe; Mầm non TH Dream Garden; Mầm non Kids Smile; Mầm non Tân Việt – Thái Bình; Mầm non Smart Kids – Hạ Long; Mầm non VSK Thăng Long,….

2.      Triển khai thành công các khóa huấn luyện dành cho cha mẹ, cụ thể:

–       Cửa sổ Vàng; Cha mẹ giỏi – Con Thông minh; Nuôi dạy con thành nhà tri thức trẻ; Fun with me – Vui cùng các Cô; Mẹ và bé; Homeschooling Teacher Course, Teky…

 
Leave a reply