Mỗi trẻ sinh ra đều có những tiềm năng khác nhau. Giai đoạn 0-6 là giai đoạn vàng trong tiến trình phát triển của trẻ. Nếu bỏ lỡ giai đoạn này hoặc áp dụng sai phương pháp sẽ làm mất đi khả năng tiềm ẩn của trẻ. Do đó,...
Xem thêm >>