0 Comment

Giáo dục sớm tại nhà

Là khóa học được thiết kế đặc biệt dành riêng cho từng trẻ để phù hợp với từng giai đoạn và tính cách của trẻ, được các giáo viên giáo dục sớm hỗ trợ ngay tại gia đình. Đây là khóa học nhằm hỗ trợ các cha mẹ có con từ 0 – 6 tuổi có ít thời gian để dạy con hoặc chưa biết phương pháp giáo dục sớm nào hiệu quả để dạy con trong thời kỳ vàng phát triển não bộ.
Leave a reply