0 Comment

Khóa đào tạo

FWU đang triển khai hai khóa học: khóa học mẹ và bé cơ bản và khóa học giáo dục sớm tại nhà.
Khóa học mẹ và bé cơ bản dành cho bố mẹ muốn tìm hiểu và tự áp dụng phương pháp giáo dục sớm cho con hoặc hiệu trưởng, chủ trường, giáo viên mầm non muốn tìm hiểu và áp dụng giáo dục sớm tại trường.
Khóa học giáo dục sớm tại gia đình là khóa học hỗ trợ cho bố mẹ muốn cho con từ 0-6 tuổi theo phương pháp giáo dục sớm nhưng thời gian hạn chế hay không có đủ thông tin và phương pháp đúng cho con.
Leave a reply