Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Quốc tế FWU

GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Quốc tế (FWU) là một trong những công ty thành viên của Viện nghiên cứu Giáo dục Phát triển tiềm năng Con người (IPD). Tiền thân là Công ty CP Giáo dục Đầu tư SBS Việt Nam – thành lập năm 2016. Hiện nay, do nhu cầu mở rộng và phát triển, FWU hướng tới xây dựng một hệ sinh thái trong lĩnh vực giáo dục mầm non chuyên cung cấp các chương trình giáo dục và dịch vụ bao gồm:

1.Giáo dục sớm tại gia đình:

 • Gia sư tại nhà 1-1
 • Gia sư tại nhà tiếng anh ( theo nhóm hoặc 1:1)
 • Độc quyền đại lý tỉnh

2.Các sản phẩm GDS online:

 • Hệ thống phần mềm chương trình học cho trường mầm non + đào tạo giáo viên tập trung
 • Hệ thống giáo án online cho phụ huynh
 • Dịch vụ trông trẻ.
 • Youtube kênh giảng dạy trực tuyến

3.Giáo dục sớm tại trường:

 • Hệ thống Trường mầm non FWU
 • Chuyển giao thương hiệu trường mầm non
 • Cung cấp các dịch vụ STEAM/STEM, thai giáo, massage, …cho trường

4.Khóa đào tạo ngắn hạn và workshop về lĩnh vực GDS online và offline cho trường và ba mẹ

DISCOVER NOW

 • 2006

  Start Up

 • 2010

  Over 2000+ People

 • 2014

  Extra 20+ Offices

 • 2016

  Best Agency Award

Why Choose Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Questions and Answers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Class Hours Per Year

Art Classes 68Hours
Yoga Classes 75Hours
Drawing Classes 48Hours
Writing Classes 89Hours